Obavještenja

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Općina Tešanj JU Centar za socijalni rad Tešanj Na osnovu člana 37. Pravila JU Centra za socijalni rad Tešanj broj:01-35-239/04 od 11.10.2004. godine, člana 4.  Pravilnika o radu JU Centra za socijalni rad Tešanj, broj:01-01-.1-60/18 od 22.02.2018.godine i Pravilnika o kriterijima provođenja  oglasne…

Danas 06.05.2019.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec mart 2019.godine,2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec mart 2019. godine. 3. Jednokratna novčana pomoć za…

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 05.04.2019.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : 1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec februar 2019.godine, 2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec februar 2019. godine.  3. Jednokratna…

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 05.03.2019.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec januar 2019.godine,2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec januar 2019. godine.3. Jednokratna novčana pomoć za…

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 05.02.2019.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec decembar 2018.godine,2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec decembar 2018. godine.3. Jednokratna novčana pomoć za…